NTKs Utstillingsresultatservice.

Resultater fra utstillinger hvor terrierrasene har kunne delta.
Utstillingsresultatene er lagret som pdf-filer og sortert på den måned utstillingen ble arrangert.
Du må ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin for å kunne lese og skrive ut resultatene.

Resultatene vil komme her, etter hvert som de er mottatt fra utstillingsarrangørene.

Vil gjøre oppmerksom på at utstillingsresultatene i TB
og her på www.norskterrierklub.no
er antall påmeldte basert på klubbens raser,
mens Årets Terrier er basert på antall påmeldte i hele gr. 3. (Inkl. York )
 
Sist oppdatert:  07. oktober 2014.
   
  For 2012 har alle utstillingsarrangører nå sendt inn sine resultater til NTK.
 
           
  2014        
  September        
           
           
  2009 2010 2011 2012 2013
  Januar Januar Januar Januar Januar
  Februar Februar Februar Februar Februar
  Mars Mars Mars Mars Mars
  April April April April April
  Mai Mai Mai Mai Mai
  Juni Juni Juni Juni Juni
  Juli Juli Juli Juli Juli
  August August August August August
  September September September September September
  Oktober Oktober Oktober Oktober  
  November November November November  
  Desember Desember Desember Desember  
  Hele 2009 Hele 2010 Hele 2011 Hele 2012  
  NTKs utstillinger NTKs utstillinger      
           
  2004 2005 2006 2007 2008
Januar Januar Januar Januar Januar
Februar Februar Februar Februar Februar
Mars Mars Mars Mars Mars
April April April April April
Mai Mai Mai Mai Mai
Juni Juni Juni Juni Juni
Juli Juli Juli Juli Juli
August August August August August
September September September September September
Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober
November November November November November
      Desember Desember
Hele 2004 Hele 2005 Hele 2006 Hele 2007 Hele 2008
NTKs utstillinger NTKs utstillinger NTKs utstillinger NTKs Utstillinger NTKs utstillinger
         
2003        
Januar        
Februar        
Mars        
April        
Mai        
Juni        
Juli        
August        
September        
Oktober        
November        
         
Hele 2003        
NTKs utstillinger